NAŠA NADÁCIA POSKYTUJE :
Pomoc rodinám s postihnutými detičkami v oblastiach :
Materiálna pomoc – zásielky vo forme balíkov (potraviny, hygienické potreby, zdravotné pomôcky, odevy, hračky a podobne),empatia a priateľský vzťah s rodinami detí, ktoré vyžadujú opateru.Osobné návštevy do rodín. 
Finančná pomoc – financie zaslané pre riešenie konkrétnej finančnej situácie za určitým účelom, resp. zaslanie príspevkov od jednotlivých darcov
Relaxačné, ozdravujúce a rehabilitačné pobyty– organizovanie pobytov pre rodiny s postihnutými detičkami (napr. tábory, rekreačné pobyty v SR alebo v v zahraničí pri mori)
Pomoc: krízové centrá, spolupráca SČK, nemocnice, seniorské domovy.
Poskytujeme poradenstvo v oblasti zdravej výživy, zdravia.
Spolupráca so SČK v oblasti vzdelávania detí poskytovanie prvej pomoci.