AJ VĎAKA VÁM SME MOHLI POSLAŤ RADOSŤ DO SŔDC DETIČIEK.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 TATIANKA

ĎAKUJEME