Žije iba s maminkou, ktorá ju veľmi miluje.

MILOTKE môžete prispieť na náš účet
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 MILOTKA 
ĎAKUJEME