JE ŤAŽKO CHORÉ, ALE STATOČNÉ DIEVČATKO ?

AJ TEREZKA DOSTALA VIANOČNÝ BALÍČEK.POSIELAME JEJ VEĽKÉ OBJATIE.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 na nadačný účet môžete posielať pomoc TEREZKA S MAMINKOU.

ĎAKUJEME?