SK37 1100 0000 0029 4603 3398

UVEĎTE DO ÚČTU „VANKÚŠIK“ A VAŠU ADRESU.

VANKÚŠIK JE AUTORSKÝM DIELOM A NAVRHLA HO PRE NADÁCIU VÝTVARNÍČKA SILVIE FABIČOVICOVA (SIIDEA) V SPOLUPRÁCI S NAMI,TAKTIEŽ ANJELOV AJ VZHĽAD VANKÚŠIKA. DÁ SA PRAŤ V PRÁČKE A VNÚTRO JE Z ANTIALERGICKÉHO MATERIÁLU.

SPÁJAJME POMOC A LÁSKU??

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK