JANKA A JEJ KOLEKTÍV TENTO ROK VYPOMOHLI VEĽA DEŤOM A RODINÁM V HMOTNEJ NÚDZI POTRAVINAMI, DROGÉRIOU? CEZ NAŠU NADÁCIU.
NEZABUDLI ANI PRED VIANOCAMI.
ZO SRDCA VEĽKÁ VĎAKA A MY DO VIANOC URČITE ODOVZDÁME.

POMÁHAŤ TREBA PO CELÝ ROK ???