Aj my sa tešíme, že Tatianka napreduje.

Tím Nadácie.