ĎAKUJEME ZA MYDIELKO, KTORÉ NÁDHERNE VONIA. VYRÁBA HO TIMEJKINA MAMINKA ?

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 TIMEJKA

17.9.2018