Tešíme sa  veľmi. ĎAKUJEME ZA FOTOGRAFIE.
SK371100 0000 0029 4603 3398 Andrasko