VECI PREBRALI V SLOVENSKOM MISIJNOM DOME NA POBOČKE V ŽILINE.

SME RADI, ŽE SME MOHLI PODAŤ POMOCNÚ RUKU A VEĽKÁ VĎAKA AJ TEBE EDITKA ZA ODOVZDANIE ??