Dobrý deň,

týmto by som Vás rada požiadala o pomoc pre môjho syna Alexa, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý.

Alex sa narodil ako zdravé dieťa. Približne v siedmich mesiacoch života dostal prvý epileptický záchvat. Odvtedy sa nám život zmenil o 180°.
Časté návštevy lekárov, pobyty v rehabilitačných zariadeniach, intenzívna rehabilitácia v domácom prostredí, plávanie, hipoterapia, akupunktúra a jednoducho hľadanie všetkých možných spôsobov ako čo najviac zlepšil jeho zdravotný stav. Syn je pri všetkých činnostiach odkázaný na pomoc druhého človeka.
Momentálne navštevujeme rehabilitáciu.
Intenzita návštev sa odvíja od toho, koľko sa mi podarí zohnať peňazí od dobrých ľudí.

Alex veľmi dobre reaguje na cvičenie, momentálne s oporou prejde niekoľko metrov.
Každé jeho zlepšenie je malým krôčkom ku skvalitneniu nášho spoločného života.

Za akúkoľvek finančnú pomoc, ktorú by sme použili na rehabilitáciu Vám zo srdca ďakujem.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 / POMOC PRE ALEXA S MAMINKOU