Patrónom a ochrancom našej nadácie je archanjel Raziel.
Ďakujeme ti, že nám pomáhaš.