MAREK JE NA LIEČEBNOM POBYTE A MAL TAKÚTO PERFEKTNÚ NÁLADU.

…SME ŠŤASTNÍ, KEĎ SÚ NAŠE DETI ŠŤASTNÉ 

SK371100 0000 0029 4603 3398 / MAREK

16.7.2018