LAURINKA MÁ NÁDORY NA OČKÁCH, ONKO LIEČBA NEZABRALA. BUDE POKRAČOVAŤ ĎALEJ V BOJI.
BUDEME MAMINKE A RODINE POMÁHAŤ AJ NAĎALEJ.
RODINA ĎAKUJE ZA KAŽDÚ AJ FINANČNÚ VÝPOMOC NA LIEČBU ICH MALEJ DCÉRKY LAURY.
SK37 1100 0000 0029 4603 3398  LAURA