ĎAKUJEME, STE ÚŽASNÁ. ????? VRELÁ VĎAKA ZA VAŠU POMOC PRE RODINY A NADÁCIU POČAS CELÉHO ROKA.

POMÁHAŤ TREBA STÁLE????