OBJÍMAJME ICH, POMÁHAJME IM, MILUJME ICH NAJVIAC, AKO VIEME?

DETI SÚ LÁSKA.