Maminka Táňa sa stará sama o neho a aj o jeho bračeka.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 / RIŠKO