Maťko bohužiaľ nechodí, nič nechytí do ručičiek, neudrží sa na nôžkach. Mama ho nosí na rukách a takto vykonáva bežné práce.

Veľmi potrebuje rehabilitačné pobyty v Piešťanoch, pre mladú rodinu je to nepredstaviteľne veľa.
Chodia aj na rehabilitácie do Žiliny, kde robí pokroky.

MAŤKO CHCE BOJOVAŤ A CVIČIŤ. RODINA ĎAKUJE ZA KAŽDÚ POMOC. ĎAKUJEME

ÚČET NADÁCIE:
SK37 1100 0000 0029 4603 3398 / MAŤKO A MAMINKA GITKA príbeh 0047