Diecézna Charita Žilina- ľudia bez domova v Žiline a Dom sv. Kamila dostali dnes tiež výpomoc z NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA.

KDE JE LÁSKA – TAM JE CESTA 
SPÁJAJME, POMÁHAJME, DÁVAJME

ĎAKUJEME MARTIN ZA DORUČENIE??

WWW.NADACIAANJELAKEKRIDLA.SK