ĎAKUJEME AJ SPOLOČNOSTI KURA HARABURA (www.kuraharabura.sk)ZA NEZIŠTNÝ DAR TAŠKU PRE MAMINKU TIMEJKY A PODPORU NADÁCIE.
VĎAKA ALTOM REKLAMA S.R.O. ZA TRIČKO A VECI, KTORÉ NÁM NEZIŠTNE POTLÁČAJÚ.

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK 
??????????????

INHALÁTOR AJ ODSÁVAČKA, KTORÚ RODINA MUSELA ZAKÚPIŤ BOLI FINANČNE NÁROČNÉ. V PRÍPADE, ŽE CHCETE POMÔCŤ ĎAKUJEME

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 TIMEJKA

15.1.2019