13.3.2017 Zbierka RAJEC

Približne 25 super ľudí sa vyzbieralo potravinami, za čo im z celého srdca ďakujeme a tešíme sa, že existujú ľudia, ktorí chcú pomáhať. Uvedená zbierka sa konala v ZŠ v Rajci ako súčasť programu (viď) obrázok. Veľmi pekne za túto akciu “ ĎAKUJEME“ Andrejke Kubačákovej a Patrikovi Holešovi ako organizátorom zbierky. Celkovo sa vyzbieralo 17 tašiek potravín, čo sa rozdelilo ešte v ten večer do 8 zásielok pre 8 rodín, ktoré máme na webovej stránke nadácie.
Zároveň by sme chceli poďakovať partnerovi PH your motion (Patrik Holeša)www.phyourmotion.sk
Patrik Holeša a jeho kolektív je krásnym príkladom, kam až vedie zmysel pre dobrú vec. Keď sa ľudia nadchnú dokážu s láskou pomáhať rôznymi spôsobmi.
Ďakujeme Vám, že šírite svojou filozofiou pomoc a ste svetlým príkladom pre ostatných. Ďakujeme Vám.
S úctou celý TÍM Nadácie ?