Malý chlapec Tadeáško prekonal vnútromaternicovú infekciu.
Má DMO, epilepsiu, mentálnu retardáciu, nepočuje, je slabozraký, má vývojovú vadu mozgu.
Finančné príspevky rodina použije na rehabilitácie a lieky pre Tadeáška. 
Rodina má ešte jedno dieťa, 7 ročného Kristiánka.

ĎAKUJEME ZA POMOC PRE TADEÁŚKA.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 TADEÁŠKO

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK

19.2.2019