Tá jeho radosť v očkách je nàdhernà.
Srdečná vďaka darcovi z Trnavy.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 malý Miško

13.11.2018