Je tam vždy pekná atmosféra a obetavý personál, ktorý sa o ne stará. Detičky sú úžasné.
Ďakujeme za možnosť byť ich súčasťou.

KDE JE LÁSKA – TAM JE SVETLO ???
POMÁHAJME SPOLOČNE?

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 Ďakujeme

12.9.2018