“ JEDLO AKO DAR “

ZA VAŠE FINANČNÉ PRÍSPEVKY KUPUJEME AJ POTRAVINY

SK37 1100 0000 0029 4603 3398

ĎAKUJEME