SĽÚBILI SME DEŤOM
“ A HLAVNE TEBE MAREK?“ ŠPORTOVCOV V NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA“ .

POZDRAV POSIELAJÚ VOLEJBALISTI ZO ŽILINY?DO NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA AJ DO SVETIELKA NÁDEJE V BANSKEJ BYSTRICI – DEŤOM NA ONKOLÓGIU

ĎAKUJEME TEJTO ÚŽASNEJ PARTII ĽUDÍ A ZÁROVEŇ PRIATEĽOMZA PODPORU

12.7.2018