VYZÝVAME !!!!!!!!

A ZÁROVEŇ VÁS PROSÍME V MENE CELEJ NADÁCIE O POMOC PRE MALÚ LILI A JEJ RODINU.

LILIANKA ČAJKOVSKÁ MÁ RAKOVINU, BERIE CHEMOTERAPIU.
STATOČNE BOJUJE KAŽDÝ DEŇ UŽ 8 MESIACOV.
ZA LILI BUDE BEŽAŤ AJ RAJECKÝ MARATÓN JEDNA ÚŽASNÁ PANI STANKA KYSELICOVÁ.
Liečba je náročná, rodina potrebuje každé euro.

“ ZO SRDCA ĎAKUJEME A PEVNE VERÍME, ŽE SPOLOČNE DOKÁŽEME VNIESŤ TROCHU SVETLA DO ICH RODINY “

/ na účte uveďte meno LILI – nadácia má plný súhlas rodiny a všetky potrebné doklady, aby ich zastupovala. V prípade otázok, neváhajte kontaktovať nadáciu na tel.č. 0948661333 /