DÁTUMY SÚ V POZVÁNKE. TEŠÍME SA NA NEHO A DRŽÍME PALCE.

?INTEGRUJME DETI ZDRAVÉ S TELESNE ZNEVÝHODNENÝMI DEŤMI ?.
NECH NEMAJÚ POCIT, ŽE SEM NEPATRIA???.

ĎAKUJEME ART STUDIO ZUZ V ŽILINE ZA ÚŽASNÉ NACVIČOVANIE PROGRAMU S MAREKOM?

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK