V srdciach hlboko to všetci cítime, ale niekedy na to zabúdame.
Veľa z rodičov si to uvedomí až vtedy, keď sú ich deti niečím ohrozené, napr. chorobou, ťažkosťami…

Deti sú pre nás ten najvzácnejší dar na svete, nič nie je dôležitejšie ako naše deti a dali by sme za ne všetko na svete, len aby boli šťastné…zdravé…. milované??????

WWW.NADACIAANEJSLEKRIDLA.SK
INFO@NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK

ĎAKUJEME, ŽE SPOLU S NAMI KONÁTE ZÁZRAKY?