Ďakujeme skvelým ľuďom z  Rajca, ktorý pri vianočnej akcii zakúpili potraviny ako pomoc rodinám.

Ešte raz Ďakujeme

Zároveň Ďakujeme aj Patrikovi Holešovi a Andrejke Kubačákovej, ktorí zorganizovali túto zbierku.

Ďakujeme Súkromnému Pohybovému Centru:

PH your motion
PATRIK HOLEŠA
tel: 0902 313 959
email: info@phyourmotion.sk
www.phyourmotion.sk