Klaudia z našej Nadácie Anjelské Krídla dnes zaniesla materiálnu pomoc ľuďom z  „KREATÍV“, zariadenia sociálnych služieb Klasov.
Zaniesla knihy, oblečenie, hračky a iné nevyhnutné potrebné veci.
Zariadenie podporilo nadáciu logom na ich dverách.
Ďakujeme Ti Klaudia ❤❤❤
A POMÁHAME ĎALEJ …….
11.6.2018