Pomôcť môžete plienkami veľ.4, vlhčené vreckovky a oblečenie veľ. 92 až 98.
Ďakujeme ??

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 LAURINKA

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK

11.2.2019