ĎAKUJEME ZA DÔVERU A POMOC?

K DNEŠNÉMU DŇU 11.12.2017 SME VYPLATILI VĎAKA VÁM NA ÚČTY CHORÝM DEŤOM A ICH RODINÁM 10 100 eur.
ZASLALI VIAC AKO 250 BALÍKOV S HMOTNOU POMOCOU A TRVANLIVÝCH POTRAVÍN.

NAPRIEK TOMU, ŽE SME NEMALI MOŽNOSŤ ČERPAŤ V ROKU 2017 – 2 PERCENTÁ Z DANÍ, ANI SME NEMALI NÁROK NA INÚ FINANČNÚ PODPORU ZO STRANY ŠTÁTU A FUNGUJEME IBA OD 22.12.2016 PODARILI SA NÁM SPOLU S VAMI TIETO NÁDHERNÉ VECI USKUTOČNIŤ.

VŠETKÝM VÁM ZA TO ĎAKUJEME A VERÍME, ŽE AJ NAĎALEJ BUDEME SPOLU KONAŤ TIETO

“ MALÉ – VEĽKÉ ZÁZRAKY „.

S BOHOM A LÁSKOU V SRDCI,

TÍM NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA

ĎAKUJEME AJ PARTNEROM, KT. STÁLI PRI NÁS A NEZIŠTNE NÁM POMAHALI.

Severka Tv
VEGA TV
BAXEL S.R.O.
ALTOM Reklama Žilina
P. SEČKÁR
MARTIN BARČÍK
Medicínsko-cievne centrum MUDr Oto Vincze MCC
Deocrystal.sk & Aloe Vera produkty
Trio Economy, sro
Žirafa CVC CENTRUM
SLOV MEDIA GROUP
Tenisový klub Žilina
Inak obdarení
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina
PONIKANIE ŽENY ŽILINY
VARÍNSKA TLAČIAREŇ
OD MAX ŽILINA
Soroptimist International
SANTE KNM s.r.o. (medicalfuture.sk)
OAZIS RELAX CENTRUM
ZŠ PRIBINKA ZLATÉ MORAVCE p.Antolová s koleg.