VEĽKÁ VĎAKA VÁM PATRÍ SA TÚTO NÁDHERNÚ POMOC A ZASLANIE BALÍČKOV PRIAMO DOMOV ĽUĎOM???????.