ZA FINANČNÚ VÝPOMOC MAJÚ DETI JEDLO A RADOSŤ?.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398
JEDLO AKO DAR