Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc pre môjho 16- ročného syna Michala, ktorý sa ocitol v neľahkej životnej situácií. Začiatkom augusta 2018 sa mu stal vážny úraz po skoku do bazéna, po ktorom ostal ochrnutý na horné aj dolné končatiny. Miško bude potrebovať intenzívne rehabilitácie v Adeli Medical Cente.
Taktiež chceme vyskúšať aj rehabilitačnú liečbu v zahraničí, ak rehabilitácie a liečba na Slovensku nebudú postačujúce.
Bude však potrebovať aj rôzne zdravotnícke pomôcky, ktoré by ho aspoň z polovice vrátili do bežného života.
Preto Vás prosím o akúkoľvek finančnú pomoc, ktorá určite pomôže. Pevne veríme, že sa nájdu dobrí anjeli, ktorí umožnia, aby náš veľký bojovník úspešne zvládol svoj boj s neľahkou životnou situáciou. Vopred každému ďakujeme, či už za zdieľanie, pomodlenie sa za Miška alebo finančnú pomoc.

POMOC POSIELAJTE NA ÚČET NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 MIŠKO R.
V NADÁCII SÚ EVIDOVANÉ POTREBNÉ PODKLADY.

Otec sa sám stará o 3 neplnoleté deti, pričom najmladší má 9 r. a má zdravotné probl. Michal po skoku do bazéna má poškodenú miechu a je ochrnutý.

ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ POMOC????

10.10.2018