FINČNÉ DARY ZA TIETO KRÁSNE DIELA PÔJDU NA PODPORU CHORÝCH DETÍ, RODÍN V NÚDZI A ŽILINSKEJ NEMOCNICE.

TEŠÍ SA DNES NA VÁS ALEX, ALŽBETKA A MAJKA Z NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA.
NÁJDETE NÁS V STÁNKU S BANNERMI NADÁCIE A NEMOCNICE.

PRE DETI MÁME HRAČKY?

WWW.NADACIAANJELSKEKRIDLA.SK