OBČIANSKE ZDRUŽENIE ANJELSKÉ SRDCIA2018-09-13T15:11:26+00:00
POMOC TÝRANÝM ŽENÁM S DEŤMI V NÚDZI
OPUSTENÝM MATKÁM S ŤAŽKO CHORÝMI DEŤMI
OZ ANJELSKÉ SRDCIA POMOC MAMINKÁM S DEŤMI V NÚDZI SK45 1100 0000 0029 4505 1420
OBČIANSKE ZDRUŽENIE ANJELSKÉ SRDCIA SME ZALOŽILI PRETO, LEBO NA SLOVENSKU JE VEĽA TÝRANÝCH MATIEK S DEŤMI A OPUSTENÝCH MATIEK S ŤAŽKO CHORÝMI DEŤMI, MATKY , KTORÉ MUSIA SAMI VYCHOVÁVAŤ DETI PO ŤAŽKÝCH RODINNÝCH VZŤAHOCH.
NA ZÁKLADE NAŠEJ ČINNOSTI V NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA PRE ŤAŽKO CHORÉ DETIČKY A RODINY V NÚDZI SME SA ROZHODLI POSUNÚŤ HRANICE POMOCI SMEROM K MAMINKÁM., KTORÉ SA AJ NAPRIEK ICH OSUDU NEVZDÁVAJÚ A BOJUJÚ ZA SVOJE DETI KAŽDÝ DEŇ.
NEMAJÚ TO V ŽIVOTE ĽAHKÉ. BOJA SA KOMUNIKOVAŤ A POŽIADAŤ O POMOC.
MY BUDEME ICH “ PRIATEĽ” , NA KTORÉHO SA DÁ OBRÁTIŤ.
DETI BY NEMALI ZAŽÍVAŤ BOLESŤ A SMÚTOK. NEMALI BY SA IM OSTATNÉ DETI V ŠKOLE SMIAŤ, AKO ŽIJÚ ……., ŽE NOSIA OTHANÉ ŠATY A NEMAJÚ VECI DO ŠKOLY, MATKY SI NEDOVOLIA KÚPIŤ IM OBED.
CHCEME POSUNÚŤ HRANICE A POMÁHAŤ IM V ICH NEĽAHKEJ SITUÁCII.
“ ANJELSKÉ SRDCIA BIJÚ PRE NICH “