O nás2018-08-01T11:08:49+00:00

Čo je nadácia ANJELSKÉ KRÍDLA

Úlohou nadácie je

  • poskytovať finančnú pomoc

    peňažné prostriedky ľuďom / dospelým aj deťom /,ktorí sú zdravotne postihnutí, prevažne onkologickými ochoreniami, alebo inými závažnými ochoreniami, poskytovať zdravotne postihnutým občanom finančný doplatok na zdravotné alebo kompenzačné pomôcky, v sociálnej oblasti poskytovať finančnú pomoc osamelým matkám v hmotnej núdzi, rodinám v hmotnej núdzi a na štúdium žiakom a študentom, ktorí pochádzajú zo sociálne slabších rodín v hmotnej núdzi, pomoc detským domovom, rodinám s deťmi, kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, prípadne rodinám, kde člen je pripútaný na vozíku, alebo ináč telesne postihnutý a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne. Taktiež rodinám v ťažkej hmotnej núdzi, ktoré sa ocitli v životne ťažkej situácii, taktiež  pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými následkami, ktoré vyžadujú nepretržitú opateru jedného z rodičov

  • poskytovať materiálnu pomoc

    vecné dary a pomoc (napr. ošatenie, zdravotné pomôcky, potraviny , pomôcky deťom)

  • poskytovať poradenstvo v oblasti zdravia a prevencie
Ing. Alexandra Majeríková
Ing. Alexandra MajeríkováZakladateľ a správca
Finančná a materiálna pomoc
Telefon:  +421 948 661 333
Boris Rizman
Boris RizmanČlen správnej rady
PR Manažér, kontakt s médiami
Ing. Slavomír Mlích
Ing. Slavomír MlíchČlen správnej rady
MUDr. Michal Žáček
MUDr. Michal ŽáčekČlen správnej rady
Chirurg, poradentsvo v oblasti medicíny
Ľuboš MajeríkČlen správnej rady

Dobrovoľníci

Simona Pekárová
Simona Pekárová
Materiálna pomoc, marketing
MUDr.Oto Vincze
MUDr.Oto Vincze
Chirurg, poradentsvo v oblasti medicíny
Ing. Iveta Vinczeová
Ing. Iveta Vinczeová
Poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu
Tel: +421 911 111 893
JUDr. Martin Dolník
JUDr. Martin Dolník
+421 903 620 921
advokát/advocate/Rechtsanwalt
Mária Bajánková
Mária Bajánková
Dobrovoľník

ALŽBETKA DUBANOVÁ
ALŽBETKA DUBANOVÁ
Dobrovoľník Žilina
Hmotná pomoc a realizácia

Ivka Hrabovská
Ivka Hrabovská
Dobrovoľník
účtovníctvo
i.hrabovska@trioeconomy.sk

MUDr. Jana Hrivíková
MUDr. Jana Hrivíková
Detská a dospelá neurológia
Dobrovoľník Žilina