Nadačné tričká uzreli dnes svetlo sveta ❤️. Ďakujeme za pomoc s potlačou

ALTOM Reklama s.r.o.

https://altomreklama.sk/

ALTOM Reklama Žilina

( Zverejnené so súhlasom spoločnosti)

https://nadaciaanjelskekridla.sk