Super charitatívna akcia ❤️ bola v stredu 22.7.2020.
Ďakujeme majiteľke štúdia Janke Kopačovej Jánošíkovej z Fitcvičenia v KNM a ženám, ktoré sa tejto krásne akcie zúčastnili a pomohli.
(Fotografia a výzva je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb )