Čo sú Cookies?

COOKIES

Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú ukladať na zariadení používateľa (PC, smartfón a pod.) špecifické informácie vzťahujúce sa na zariadenie. Slúžia na jednej strane na optimalizáciu webovej stránky a tým aj k spokojnosti používateľov (napr. ukladanie prihlasovacích údajov). Na druhej strane slúžia na štatistické zhromažďovanie údajov o používaní webovej stránky a umožnenie jej analýzy za účelom zlepšovania ponúk. Používanie cookies môžeš ovplyvniť. Väčšina prehliadačov disponuje možnosťou, pomocou ktorej sa dá ukladanie cookies obmedziť alebo sa mu dá úplne zabrániť. V každom prípade upozorňujeme nato, že používanie a predovšetkým komfort používania sa bez cookies obmedzí.

Môžeš spravovať mnoho online zobrazení cookies spoločností prostredníctvom americkej stránky http://www.aboutads.info/choices/ alebo európskej stránky http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

GOOGLE ANALYTICS

Používame Google Analytics, webovú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google používa cookies. Informácie vytvorené súbormi cookie o používaní online ponuky prostredníctvom používateľov sa spravidla prenášajú a ukladajú na server spoločnosti Google v USA.

Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom zastúpení na vyhodnotenie našej online ponuky prostredníctvom používateľov, na zhotovenie správ o aktivitách v rámci tejto online ponuky a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním tejto online ponuky a používania internetu pre nás. Pritom sa môžu zo spracovávaných dát vytvoriť pseudonymné užívateľské profily používateľov.

Používame Google Analytics iba s aktivovanou anonymizáciou IP. To znamená, že spoločnosť Google skráti IP adresy používateľov v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o EHS. Len vo výnimočných prípadoch sa prenesie plná IP adresa na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. Spoločnosti Google nespája IP adresu sprostredkovanú prehliadačom používateľa s inými údajmi.

Používatelia môžu zakázať ukladanie cookies príslušným nastavením svojho softvéru prehliadača; používatelia môžu okrem toho zakázať zhromažďovanie údaje vytvorené prostredníctvom cookies, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie online ponuky, spoločnosťou Google, ako aj zakázať ich spracovanie spoločnosťou Google, tým že si na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete dostupné plugin prehliadača: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ďalšie informácie o využívaní dát spoločnosťou Google na reklamné účely, o možnostiach nastavenia a odvolania súhlasu nájdete na webových stránkach spoločnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ („Využívanie dát spoločnosťou Google, pri vašom používaní webových stránok alebo aplikácií našich partnerov“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Použitie údajov na reklamné účely“), http://www.google.de/settings/ads („Správa informácií, ktoré Google používa na zobrazenie reklamy“) a http://www.google.com/ads/preferences/ („Určte, ktoré reklamy vám má Google zobrazovať“).

 

ZAPOJENIE SLUŽIEB A OBSAHU TRETÍCH STRÁN

Môže sa stať, že v rámci tejto online ponuky sa zapoja obsahy tretích strán, ako napríklad videí z kanála YouTube, mapový materiál služby Google Mapy, RSS-Feeds alebo grafiky iných webových stránok. To vždy predpokladá, že poskytovatelia týchto obsahov (ďalej označení ako „iní poskytovatelia“) rozpoznajú IP adresu používateľov. Lebo bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do prehliadača príslušného používateľa. IP adresa je preto na zobrazenie týchto obsahov nevyhnutná. Snažíme sa používať len také obsahy, ktorých príslušný poskytovatelia používajú IP adresu len na dodávanie obsahov. Nemáme však vplyv nato, ak iní poskytovatelia ukladajú IP adresu napr. na štatistické účely. Pokiaľ o tom vieme, upozorňujeme na to používateľov.