” S LÁSKOU….ĽUĎOM „

beneficny koncert 2019Slide thumbnail

Nič v živote sa nedeje náhodou

My v nadácii Anjelské krídla cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac

Radosť

Darujte radosť

2%

Nestojí Vás to ani cent. Tlačivo na 2% z daní

STIAHNUŤ

Pomáhame ťažko chorým deťom a ich rodinám, ľuďom v existenčnej núdzi, matkám starajúcim sa o choré deti.
Navštevujeme krízové centrá, seniorské centrá, detské domovy. Snažíme sa dávať nádej, oporu  a pomoc tam, kde je to potrebné. 

Oficiálny účet Nadácie Anjelské Krídla SK37 1100 0000 0029 4603 3398

Darovanie cez PayPal

Personal Info

Donation Total: 5.00€

Hmotná pomoc

Výpomoc vo forme trvanlivých potravín, hygienických potrieb, zdravotných pomôcok, oblečenia, hračiek, zdravotníckeho materialu.

Pomáhame rodinám
Súhlas s ochranou osobných údajov a Žiadosť o príspevok pre žiadateľov o pomoc

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV O POMOC

Týmto si Vás dovoľujeme informovať, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nadácia získa bez Vášho súhlasu s ich poskytnutím budú v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov bez zbytočného odkladu zlikvidované. Prosíme Vás preto, aby ste tejto problematike venovali náležitú pozornosť a Vaše osobné údaje, alebo osobné údaje osôb do 16 rokov zasielali výlučne s takýmto súhlasom, resp. ich zákonných zástupcov, ktorého vzor je súčastou žiadosti o poskytnutí príspevku. Všetky dokumenty obdržané bez SÚHLASU O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV BUDÚ IHNEĎ ZLIKVIDOVANÉ.

Finančná pomoc

Finančná podpora na lieky, rehabilitácie, v existenčnej núdzi. Nadácia finančne pomáha v rámci jej možnosti.

Relaxačné, ozdravovacie
a rehabilitačné pobyty

Pobyty organizované pre rodiny s postihnutými detičkami (tábory, rekreačné pobyty na Slovensku alebo v zahraničí pri mori)

Slnko pre deti
Ďakujeme Hydrotour (2019)

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať životnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nič v živote sa nedeje náhodou, ale napriek tomu máme právo rozhodnutia. Zvolili sme si náročnú cestu, ale neskutočne krásnu. My v  NADÁCII ANJELSKÉ KRÍDLA cítime poslanie v nezištnej pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. Sme pripravení našou vytrvalosťou, vnútornou oddanosťou a životným poslaním urobiť tento svet krajším prostredníctvom šírenia lásky a pomoci druhým.

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápenia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko.

Všetci sa rodíme, ako nádherné deti, či už zdravé, alebo choré. Skúsme sa s našim šťastím  – podeliť. Doprajme šťastie a úsmev aj iným. Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach.  

Život je zázrak. Konajme spolu ZÁZRAKY.

Deti, ktoré potrebujú vašu pomoc

Pomohli sme

(Fotografia je zverejnená vždy na základe súhlasu, alebo žiadosti dotyčnej osoby, zákonného zástupcu /osôb s cieľom poďakovať sa za pomoc zo strany nadácie)

PRE RADOSŤ A ÚSMEV DETI

Akurát sme dostali darčeky pre deti od pána Janka. Velikáaáanske krásne nálepky 😊. Moja duša spieva od radosti a vďaky za to, že sa pridávate k pomoci ľuďom a šíreniu nádeje, opory, pocitu, že...

1

LÁSKA LIEČI

LÁSKA LIEČI ♥️ ŠÍRENIE HUMANITY JE TÝM NAJKRAJŠÍM DARČEKOM A ROZHODNUTÍM V ŽIVOTE. V piatok 6.3.2020 v Dome Odborov Žilina (bývalý bufet, vedľa vchodu do hlavnej sály) Pod záštitou Slovenského...

1

OKIENKO DO DUŠE

PROJEKT OKIENKO DO DUŠE Dnes sme sa prvý krát stretli na akcii okienka do duše. Diskusia rodičov hendikepovaných deti s odborníkmi (špeciálnou pedagogickou Andreou Haviarovou a Adriánou Hnitkovou...

1

POMOHLI SME VĎAKA RAJO.SK

Ďakujeme spoločnosti RAJO.SK za podporu a našej večne usmiatej Simi za dnešnú roznášku a donášku 1000 jogurtov do krízových centier a rodín ♥️ Pravidelne každý mesiac ♥️ www.nadaciaanjelskekridla.sk...

1

DM DROGÉRIA ZNOVA POMOHLA

Ďakujeme DM drogéria Žilina za nezištnú výpomoc pre Nadáciu Anjelské Krídla vo forme drogérie pre ľudí. Simonka z nadácie bola pre veci na predajni oproti Hypertesco v Žiline. Veľká vďaka♥️...

1

Priatelia a partneri Nadácie Anjelské Krídla