ĎAKUJEME JANKA.
ZA NEZIŠTNÝ DAR 4 EURÁ PRE DETI NA ÚČET NADÁCIE VÁM POŠLEME TENTO KRÁSNY PRÍVESOK NA KĽÚČE.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398