DNES 23.3.2018 SME PRIŠLI Z NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA PRE TRVANLIVÉ POTRAVINY DO ZŠ BUDATÍN V ŽILINE.
VYŠE TÝŽDŇA PREBIEHALA TÁTO POMOC.
ĎAKUJEME Z CELÉHO SRDCA ZA POMOC  PRE ŤAŽKO CHORÉ DETI A ICH RODINY, PRE  ĽUDÍ V NÚDZI.
NA  VEĽKONOČNÉ SVIATKY BUDÚ MAŤ NA STOLE TIETO DARY OD VÁS.
VEĽKÁ VĎAKA PATRÍ ZŠ BUDATÍN, PANI RIADITEĽKE, PANI A PÁNOVI ŠKOLNÍKOVI, DEŤOM A RODIČOM.