Dcérka Mária sa trápi s ťažkým ochorením po 2 operáciách, prosím pomôžte

Dcérka Mária bola do 3 rokov úplne zdravé dievčatko. Pred dovŕšením 3 rokov, v máji 2015, dostala prvýkrát epileptický záchvat. Má farmakorezistentnú epilepsiu.
Následkom ochorenia išla Mária mentálne aj fyzicky dole. Najprv začala nosiť opäť plienky, zhoršovala sa jej chôdza až následne sa pred Štedrým dňom 2015 definitívne nepostavila na nohy. Neboli to práve najkrajšie Vianoce a ešte sme stále nevedeli jej diagnózu. Až v marci 2016, v Prahe nám potvrdili Rasmussenovu encefalitídu a následne ju aj 2x operovali. Operovali jej hlavičku, kde jej odpojili úplne pravú hemisféru od ľavej. Jej prognózy do budúcna sú také, že môže plnohodnotne aj keď s istými obmedzeniami fungovať, ale hlavne môže chodiť. Momentálne ešte stále nechodí ani sa nepostaví na nohy, lebo je ochrnutá celá ľavá časť tela.
Používame špeciálny kočík, vozíček by vzhľadom na svoj vek a ochrnutie ľavej rúčky nevedela používať.Pre dcérku Máriu teraz zháňame peniažky na rehabilitácie. Chceli by sme absolvovať rehabilitácie v Prešove vo Svetielku, kde chodíme cvičiť aj teraz, aj keď len občas, keď sa nám podarí ušetriť nejaké peniažky. Rady by sme skúsili aj pobyt v Adeli centre.
Naša dcérka Mária ešte stále užíva epileptika, každý týždeň chodíme k logopedičke, špeciálnej pedagogičke. Stále cestujeme do Prešova. Náklady na cestovanie sú tiež položka ktorá nás mesačne dosť stojí .Napriek ochoreniu je na tom naša dcérka mentálne dobre.Pre našu dcérku robíme všetko čo je v našich silách.Starám sa o dcérku pracuje len manžel,máme ešte dve staršie deti. Je to všetko finančne veľmi náročné, ale my veríme, že sa Mária aj vďaka Vám postaví na nožičky a urobí prvé krôčiky a bude zasa tím šťastným a veselým dievčatkom ako pred ochorením.

SK37 1100 0000 0029 4603 3398 / Mária /

ĎAKUJEME !