KDE RODINA JE ROZRÁTANÁ DO POSLEDNÉHO CENTU NA LIEKY, OPATERU, REHABILITÁCIE, CHOD DOMÁCNOSTI.
ĎAKUJEME ZA POMOC PRI ZAKÚPENÍ POTRAVÍN, PRÍPADNE ZA NEZIŠTNÝ FINANČNÝ DAR NA “ DARUJ JEDLO“ NA NÁŠ ÚČET

SK37 1100 0000 0029 4603 3398

ĎAKUJEME?, ŽE SA PRIDÁVATE?