Cieľom prevencie kriminality je predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti, tak, aby sa spoluprácou zainteresovaných subjektov darilo zvyšovať kvalitu života a pocitu bezpečia všetkých občanov.

TÝRANÉ MATKY A ĽUDIA V NÚDZI ICH BUDÚ MÔCŤ KONTAKTOVAŤ. JE TO PRE NÁS VEĽKÁ VÝPOMOC, AKO HLAVNE PRE ĽUDÍ, KTORÍ SA OCITNÚ V ŤAŽKÝCH CHVÍĽACH.

KONTAKTY BUDÚ V KOLÓNKE OZ ANJELSKÉ SRDCIA NA www.nadaciaanjelskekridla.sk

V pravo je naša Klaudia, ktorú môžete kontaktovať v prípade potreby a pomoci na ozanjelskesrdcia@gmail.com.

18.10.2018