OZ ANJELSKÉ SRDCIA PRE TÝRANÉ MATKY A TÝRANÉ DETI ZALOŽIL TÍM NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA.
JE TO OFICIÁLNE OBČIANSKE ZDRUŽENIE.
KLAUDIA SA DLHO POHYBUJE V TEJTO OBLASTI. 
JE TO PRE NÁS NENAHRADITEĽNÝ ČLOVEK V TÍME. ĎAKUJEME

1100 0000 0029 4603 3398
PRÍSPEVKY NA JEDLO A VÝPOMOC PRE MATKY S DEŤMI, TÝRANÉ MATKY A TÝRANÉ DETI

17.10.2018