Prevádzkuje ho organizácia „Áno pre život „.

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie.

Kvôli ochrane identity matiek a detí nie sú na fotografií uvedené tváre.

NETVÁRME SA, ŽE SA NÁS OSUDY ĽUDÍ NETÝKAJÚ.
TOTO JE REALITA.
POMÁHAJME IM SPOLOČNE NA ŤAŽKEJ ŽIVOTNEJ CESTE.

DETI ZA TO NEMÔŽU.

10.10.2018